Oversættelsesprogrammer

Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi

Denne side beskriver forskellige programmer, som kan bruges til at redigere po-filer med.

Selvom po-filer er tekstfiler og derfor i princippet kan redigeres med ethvert tekstredigeringsprogram, er det ofte en fordel at bruge et program, som er beregnet til formålet. Det giver ofte adgang til en række oversættelsesspecifikke værktøjer, samt at det hjælper en med at overholde den påkrævede syntaks for po-filer.

Siden her beskriver indtil videre to forskellige oversættelsesprogrammer, som beskrevet nedenfor:

  • Gtranslator er et brugervenligt GUI-baseret program, som har mange praktiske funktioner og som er nemt at komme i gang med. Det har bl.a. et udvidelsesmodul-system, som indeholder mange praktiske udvidelsesmoduler. Det gør, at man kan udvælge sig de ekstrafunktioner, som man finder nyttige.
  • Emacs er et tekstredigeringsprogram på steroider. Det har tilstande til næsten alle slags tekstfiler og deriblandt selvfølgelig også en til po-filer. At redigere po-filer i Emacs er godt, hvis man foretrækker ren tekstredigering (men låst så man ikke kludrer i syntaksen), hvor alle funktioner også er tilgængelig via tastaturet som genveje.

En sammenligning af funktioner i disse programmer man ses i tabellen nedenfor:

Gtranslator Emacs
Stavekontrol JA JA
Manøvrering mellem strenge baseret på status JA JA1
Visning af relateret kildekode JA JA
Visning af alle aspekter af pofil-syntaksen2 ?? JA
Tastaturgenveje til alle relevante funktioner JA JA
Oversættelseshukommelse med søgning af delvise strenge JA NEJ
  1. Funktionen til at springe til næste uafklarede eller uoversatte streng virker ikke optimalt.
  2. Her menes om programmet viser alle de forskellige typer af kommentarer, inklusive tidligere msgid


Indholdsfortegnelse

Gtranslator

Installation

For Ubuntu og Debian Sid (ustabile version) og muligvis også andre distributioner, findes der gtranslator-pakker i pakkearkiverne. Programmet kan derfor nemt installeres med ens foretrukne pakkehåndteringsprogram (dette er den anbefalede måde at installere programmer på). Hvis man ikke er så heldig at bruge et system, som der findes pakker til, må man manuelt kompilere og installere fra kildekoden. På denne side kan man finde en pakket fil med den seneste stabile version af kildekoden, samt en installeringsfil til Windows.

Opsætning af Gtranslator

Første gang med starter Gtranslator, vil man blive mødt af en opsætningsassistent.

I første indtastningsvindue skal man indtaste noget information om sig selv og sin oversættergruppe (se eksempel i figuren nedenfor). Gtranslator understøtter flere oversætterprofiler, hvilket giver en mulighed for at have forskellige indstillinger, alt efter hvilket projekt man oversætter for. Af denne grund skal man som det første angive et navn for den profil, man er ved at sætte op. Sproget man oversætter til skrives på engelsk, idet det bruges i po-filhovedet, som er på engelsk.

Billede:setup1.png

Næste indtastningsvindue skal indeholde noget information, om det sprog man oversætter til. Denne information skal indtastes som i eksemplet i figuren nedenfor. Flertalsdefinitionen angiver, at der på dansk er to flertalsformer, og at antal som er forskellig fra 1 er flertal.

Billede:setup2.png

I sidste indtastningsvindue kan man sætte en oversættelsesdatabase op (se eksempel nedenfor). Kort fortalt giver en database muligheden for at genbruge hele eller dele af tidligere oversatte strenge i nye oversættelser. For at sætte en database op skal man først finde en samling af pofiler, hvis strenge man vil have i sin database. Den samling af po-filer som man inkluderer i sin database, vil typisk stamme fra det projekt som man oversætter mest for for at give størst mulig overlap af terminologi osv. Nedenstående er en liste af projekter og links til samlinger af po-filer fra det projekt, som man kan hente og putte i sin database. Man skal blot pakke dem ud i en mappe, som ligger under den man angiver i vinduet.

  • GNOME-skrivebordet (GNOME 2.30, ca 44000 strenge): ui.tar.gz
  • GNOME ekstra (ca. 10700 strenge): ui.tar.gz
  • KDE (indeholder hele KDE ca. 150000 oversatte strenge): [1]

Hvis den mappe som man har sine pofiler liggende i, er et komplet kildekodetræ, som indeholder po-filer for flere sprog end dansk, kan man i det sidste felt angive et filnavn for de filer som skal bruges, f.eks. "da.po".

Billede:setup3.png

Udvidelsesmoduler

Gtranslator har et udvidelsesmodulsystem, som giver dig mulighed for at tilføje ekstra funktionalitet, som passer godt til din måde at arbejde på. Udvidelsesmoduler vælger til eller fra i indstillingsvinduet (se figuren nedenunder). Et par af disse udvidelsesmoduler vil blive beskrevet i afsnittet nedenfor.

Billede:inserttags_extension.png

At oversætte med Gtranslator

Hovedvinduet i Gtranslator ser ud, som det ses i billedet nedenfor. Øverste halvdel er en oversigt over de strenge, som er i nærheden af den, man er i gang med nu. Nederst til venstre er to tekstfelter, hvoraf det øverste viser den engelske streng, og i det nederste kan man indtaste sin oversættelse. Nederst til højre er to faneblade. Det ene viser konteksten fra po-filen for den pågældende streng, dvs. kommentarer fra programmørerne til oversætteren og den slags. Det andet faneblad viser de forslag, som Gtranslator har fundet for den aktuelle streng i oversættelseshukommelsen. De er i prioriteret rækkefølge, efter hvor godt deres msgid'er passer.

Billede:overview.png

Oversættelsen foregår så ved at man bevæger ned igennem de uafklarede (fuzzy) eller uoversatte strenge og opdaterer eller oversætter dem. Hvis man kommer til en flertalsform, vil msgid- og msgstr-delen skifte udseende (se figuren nedenfor). Der vil nu være to msgid'er, en ental og en flertal, og msgstr-delen vil nu have to faneblade, et for hver af de to flertalsdefinitioner der findes på dansk.

Billede:plural.png

Af og til vil et ikon, Billede:translatorcomment.png, dukke op over msgstr. Det betyder, at der til denne streng findes en kommentar fra en af de forrige oversættere. Du kan se kommentaren ved at klikke på ikonet, og du kan selv oprette sådanne kommentarer i rediger-menuen.

Pofilens hoved, som indeholder en del information om selve oversættelsen, kan redigeres ved hjælp af rediger-menuen. En af de virkelig smarte funktioner i Gtranslator er af den faktisk laver alle de obligatoriske ændringer i filhovedet for dig, ved hjælp af informationerne fra din profil. Desværre laver den også en enkelt "fejl" når den gør dette. I kommentaren for filhovedet findes en liste af folk som har arbejdet på oversættelsen. Denne liste findes som regel lige under ophavsretsinformationen. Men Gtranslator går ud fra at den står som det sidste i hovedet, og tilføjer derfor din linje der. Du bliver derfor nødt til at flytte det selv (se figurerne nedenfor):

Billede:header_comment1.png Billede:header_comment2.png

Husk at tjekke for dette og rette til før du sender filen til integrering.

Indsæt mærker

Dokumentationsoversættelser vil ofte indeholde en hel del xml-opmærkning (f.eks. <b>fed tekst</b>). Idet disse mærker kan blive temmelig komplicerede, og ikke vil fungere korrekt, med mindre de indtastes præcis som originalen, vil man ofte ende med at kopiere dem fra msgid. Men Gtranslator har en smart funktion til at hjælpe dig med præcis denne opgave. Hvis du aktiverer udvidelsesmodulet til at indsætte mærker, kan man med genvejstasten Ctrl+Skift+i indsætte mærkerne fra msgid en efter en, mens man skriver oversættelsen.

Billede:intagwork.png

Genvejstaster

Gtranslator har genvejstaster til stort set alt, både manøvrering og redigering. Dette er virkelig praktisk og det anbefales at man lærer sig at bruge dem. Nedenfor er en tabel med de vigtigste:

Funktionsbeskrivelse Genvejstast
Gå til næste uafklarede eller uoversatte streng Ctrl+Skift+Page_Down
Kopier msgid til msgstr Ctrl+mellemrumstast
Skift uafklaret status Ctrl+u
Indsæt næste mærke1 Ctrl+Skift+i
Indsæt forslag fra oversættelseshukommelse Ctrl-tal (nummer forslag der skal indsættes: 0,1..)
Skift til fanebladet kontekst Ctrl+j
Skift til fanebladet oversættelseshukommelse Ctrl+k
  1. Virker kun med udvidelsesmodulet til at indsætte mærker med, se ovenfor.

Emacs

Følger snart, --KennethNielsen 7. jun 2010 kl. 01:57 (CEST)

Personlige værktøjer