Oversættelser af standardtekstbidder

Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi

På denne side kan du finde oversættelser af de standardtekstbidder der findes i mange programmer. Det kan f.eks. være ansvarsfraskrivelsen som findes i programmer som udgives under GNU GPL.

Indholdsfortegnelse

Tekster der bruges i forbindelse med GNU licenser

GNU General Public License (GPL) version 3

Til programmer som udgives i en fil under GPLv3

Engelsk tekst

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Dansk tekst

<en linje som indeholder programmets navn og en kort beskrivelse af hvad det gør.> Copyright (C) <åååå> <navn på forfatter>

Dette program er fri software. Du kan redistribuere og/eller modificere det under de betingelser som er angivet i GNU General Public License, som udgivet af Free Software Foundation. Enten version 3 af licensen eller (efter eget valg) enhver senere version.

Dette program distribueres i håb om at det vil vise sig nyttigt, men UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, uden selv de underforståede garantier omkring SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere detaljer kan læses i GNU General Public License.

Du bør have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med dette program. Hvis ikke, så se <http://www.gnu.org/licenses/>.

Til programmer som udgives i flere filer under GPLv3

Engelsk tekst

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This file is part of Foobar.

Foobar is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

Foobar is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Dansk tekst

Under udarbejdelse

GNU General Public License (GPL) version 2

Til programmer som udgives i en fil under GPLv2

Engelsk tekst

one line to give the program's name and an idea of what it does. Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Dansk tekst

En linje som indeholder programmets navn og en kort beskrivelse af hvad det gør Copyright (C) åååå navn på forfatter

Dette program er fri software. Du kan redistribuere og/eller modificere det under de betingelserne som er angivet i GNU General Public License, som er udgivet af Free Software Foundation. Enten version 2 af licensen eller (efter eget valg) enhver senere version.

Dette program distribueres i håb om at det vil vise sig nyttigt, men UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, uden selv de underforståede garantier omkring SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere detaljer kan læses i GNU General Public License.

Du bør have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med dette program. Hvis ikke, så skriv til Free software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Til programmer som udgives i flere filer under GPLv2

Engelsk tekst

one line to give the program's name and an idea of what it does. Copyright (C) yyyy name of author

This file is part of Foobar.

Foobar is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Dansk tekst

En linje som indeholder programmets navn og en kort beskrivelse af hvad det gør Copyright (C) åååå navn på forfatter

Denne fil er en del af foobar

Foobar er fri software. Du kan redistribuere og/eller modificere det under de betingelserne som er angivet i GNU General Public License, som er udgivet af Free Software Foundation. Enten version 2 af licensen eller (efter eget valg) enhver senere version.

Foobar distribueres i håb om at det vil vise sig nyttigt, men UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, uden selv de underforståede garantier omkring SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere detaljer kan læses i GNU General Public License.

Du bør have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med dette program. Hvis ikke, så skriv til Free software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Til GNOME-dokumentation

Stykke 1

engelsk tekst

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual.

Dansk tekst

Der gives tilladelse til at kopiere, distribuere og/eller ændre dette dokument under betingelserne i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 eller enhver nyere version, udgivet af Free Software Foundation uden invariante afsnit, uden forsidetekster, og uden bagsidetekster. Du kan finde en kopi af GFDL'en her: <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink>, eller i filen COPYING-DOCS der distribueres med denne manual.

Stykke 2

engelsk tekst

This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license.

Dansk tekst

Denne manual er en del af GNOME-manualsamlingen distribueret under GFDL. Hvis du vil distribuere denne manual separat fra denne samling, kan du gøre det ved at tilføje en kopi af licensen til manualen, som beskrevet i sektion 6 af licensen.

Stykke 3

engelsk tekst

Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters.

Dansk tekst

Mange af navnene brugt af firmaer til at skelne deres produkter og tjenester er registrerede varemærker. Der hvor disse navne optræder i GNOME-dokumentationen, og medlemmerne af GNOME-dokumentationsprojektet er blevet gjort opmærksomme på disse varemærker, er navnene skrevet med store bogstaver eller store forbogstaver.

Stykke 4

engelsk tekst

DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND

Dansk tekst

DETTE DOKUMENT GØRES TILGÆNGELIGT SÅDAN SOM DET ER, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTALT ELLER ANTYDET, DERIBLANDT, UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER OM AT DOKUMENTET ELLER ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET ER FRIT FOR DEFEKTER, PASSENDE TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE. DU HÆFTER SELV FOR HELE RISIKOEN VEDRØRENDE KVALITET, KORREKTHED OG YDELSE FOR DOKUMENTET ELLER ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET. SKULLE ET DOKUMENT, ELLER EN ÆNDRET VERSION AF ET DOKUMENT VISE SIG AT VÆRE DEFEKT PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅDE, HÆFTER DU FOR BETALING FOR EVENTUEL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORREKTION (OG IKKE HVERKEN DEN OPRINDELIGE FORFATTER, SKRIBENT ELLER NOGEN ANDEN BIDRAGYDER). DENNE ERKLÆRING OM GARANTIFORBEHOLD ER EN ESSENTIEL DEL AF DENNE LICENS. INGEN BRUG AF NOGET DOKUMENT ELLER ÆNDRET VERSION AF DOKUMENTET ER AUTORISERET HERUNDER BORTSET FRA DENNE FORBEHOLDSERKLÆRING; OG

Stykke 5

engelsk tekst

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Dansk tekst

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OG UNDER INGEN JURIDISK TEORI, UANSET OM DET ER EN BEVIDST SKADENDE HANDLING (INKLUSIVE UFORSVARLIGHED) ELLER PÅ HVILKEN SOM HELST ANDEN MÅDE, KAN FORFATTEREN, SKRIBENT, BIDRAGYDERE, DISTRIBUTØRER ELLER LEVERANDØR AF DETTE DOKUMENT ELLER MODIFICEREDE VERSIONER GØRES ANSVARLIG OVERFOR NOGEN PERSON FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SPECIEL, TILFÆLDIG ELLER FØLGENDE SKADE PÅFØRT NOGEN INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, SKADE SOM FØLGE AF TAB AF RYGTE, ARBEJDSSTOP, COMPUTER-FEJL ELLER -SVIGT, ELLER ENHVER ANDEN FORM FOR SKADE ELLER TAB SOM ER OPSTÅET I FORBINDELSE MED BRUG AF DETTE DOKUMENT ELLER MODIFICEREDE VERSIONER HERAF, SELV HVIS EN SÅDAN PART HAR VÆRET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Stykke 6

engelsk tekst

DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>

Dansk tekst

DETTE DOKUMENT OG MODIFICEREDE VERSIONER GØRES TILGÆNGELIGT UNDER BETINGELSERNE I GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE UNDER DEN FORUDSÆTNING AT: <placeholder-1/>

Stykke 7

engelsk tekst

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Dansk tekst

DENNE SOFTWARE LEVERES AF FORFATTEREN SOM DEN ER; ALLE UDTRYKTE ELLER ANTYDEDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OMKRING SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ER ANSVARSFRASKREVET. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL FORFATTEREN BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KRAV OM UDSKIFTNING AF VARER ELLER TJENESTER; TAB AF FUNKTIONALITET, DATA ELLER FORTJENESTE; ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE) SKABT ELLER ANDET TEORETISK ERSTATNINGSANSVAR, BÅDE I KONTRAKT, RENT ANSVAR ELLER TORT (GÆLDER SELV VED IGNORERING ELLER ANDET) SOM KOMMER UD AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM INFORMATION ER GIVET, AT DET VIL MEDFØRE SKADE.

Personlige værktøjer