Launchpad og Ubuntu

Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi

Denne side indeholder alt hvad du skal vide for at oversætte projekter i Launchpad, herunder Ubuntu. Omvendt bør enhver person, der ønsker at oversætte projekter i Launchpad til dansk, læse indholdet af denne side. Nye oversættere er mere end velkomne, og bedes tilmelde sig dansk-gruppens postliste. Alle oversættelser koordineres via denne liste.

Indholdsfortegnelse

Grundlæggende

Oversættelser i Launchpad kan tilgås gennem adresser på formen:

https://translations.launchpad.net/projektnavn/...

Ubuntupakker er karakteriseret ved at projektnavn er ubuntu. Der bør udvises særlig opmærksomhed før Ubuntupakker oversættes, da mange Ubuntupakker importerer oversættelser udefra - se afsnittet om Ubuntu. Andre projekter, der tillader oversættelse i Launchpad, kan frit oversættes som beskrevet i næste afsnit (på nær projektet ubuntu-ddtp, som henter sine oversættelser fra Debians pakkebeskrivelser LINK. Der kan være enkelte andre undtagelser).

Bemærk at visse oversættelser kan findes både under et projekt i Launchpad og en kildepakke under Ubuntu. I dette tilfælde bør det oversættes hos projektets egen Launchpadside. Eksempel:

https://translations.launchpad.net/transmission (oversæt her)
https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+sources/transmission/+translations

Launchpad

Et projekt i Launchpad kan oversættes i webgrænsefladen Rosetta eller ved at hente/sende po-filer. Det er simplere at oversætte i Rosetta, men har også nogle store ulemper (blandt andet manglende understøttelse af kommentarer til strenge).

Strenge kan oversættes i Rosetta ved den sædvanlige Rosettaprocedure, som består i at nogen skriver forslag til oversættelser, og andre godkender disse oversættelser. Enhver er velkommen til at skrive oversættelser til enhver streng, så længe Launchpad er upstream (man behøver ikke spørge om lov for enkelte projekter før man går i gang).

  • Om at skrive oversættelser:
Enhver er velkommen til at skrive forslag til oversættelser. Hvis du har rettigheder til at godkende strenge, så brug altid "Someone must review this translation" når du oversætter. Du behøver ikke reservere oversættelser i Launchpad, men det er sandsynligvis en god idé at skrive på listen, så gennemlæsere er opmærksomme på dem.
  • Om at godkende oversættelser:
Kun medlemmer af ubuntu-l10n-da og/eller lp-l10n-da har rettigheder til at godkende forslag til de fleste projekter. Når et forslag gennemses, er det i orden at foretage trivielle rettelser og så godkende det direkte - dog bør man skrive tilbagemeldinger til oversætteren pr. e-post (helst til e-postlisten), hvis denne er aktiv. Oftest er det en bedre idé at skrive et alternativt oversættelsesforslag og få en anden (f.eks. oversætteren selv) til at gennemlæse/godkende det.
  • Oversættelse med po-filer:
Hvis du foretrækker at oversætte po-filer frem for at bruge Rosetta, så brug export- og uploadfunktionerne til at hente og indsende, idet den sædvanlige procedure benyttes til gennemlæsning.

Ubuntu

Ubuntu består af mange programmer, hvoraf de fleste kommer fra eksterne projekter såsom GNOME eller KDE. Ubuntu opdaterer jævnligt sine oversættelser ved at hente dem fra de eksterne projekter. De eksterne projekter kaldes derfor upstream, mens Ubuntu selv kaldes downstream. Strenge der oversættes i Ubuntu (herved forstås at strengene tilgås via en adresse, der starter med https://translations.launchpad.net/ubuntu/) bliver ikke sendt tilbage "upstream", hvilket er grunden til at disse projekter ikke bør oversættes i Ubuntu. Disse projekter oversættes derfor eksternt, som beskrevet andre steder i denne wiki. Se f.eks. listen over arbejdsopgaver.

Projekter bør således kun oversættes i Ubuntu, hvis der ikke findes en upstream andetsteds. Dette efterlader kun få projekter. Her findes en liste over ubuntuspecifikke oversættelser i Launchpad.

Desværre kan der være Ubuntuspecifikke tilføjelser eller ændringer i enhver po-fil (også dem som har en ekstern upstream), som gør at enkelte strenge i disse filer skal oversættes i Ubuntu alligevel. Der er ingen systematisk måde at finde disse strenge på andet end at konstatere, at der stadig er uoversatte strenge efter sammenfletning med en fuldstændig oversættelse fra upstream.

Eksempler

Her er et repræsentativt udvalg af eksempler på projekter hvis oversættelser håndteres forskelligt, med angivelse af de præcise steder hvor projekterne bør og ikke bør oversættes.

Launchpadprojekt

Transmission er et eksempel på et selvstændigt projekt, der kan oversættes i Launchpad, og som (urelateret) også findes i Ubuntu. Dette betyder at det er muligt at oversætte Transmission mere end ét sted i Launchpad: På Transmissions egen side (upstream), og separat for hver udgave af Ubuntu (downstream). Situationen ser således ud:

https://translations.launchpad.net/transmission
https://translations.launchpad.net/ubuntu/lucid/+sources/transmission/+translations
https://translations.launchpad.net/ubuntu/karmic/+sources/transmission/+translations
...

Af den første side fremgår det, at Transmission anbefaler at oversætte trunk. Oversæt derfor trunk, og ikke de Ubuntuspecifikke sider. De sidste findes kun for at der kan foretages Ubuntuspecifikke modifikationer af oversættelserne i det tilfælde, at modstridende oversættelseskonventioner i Ubuntu versus Transmission nødvendiggør dette (og dette er et usandsynligt problem, da dansk-gruppen oversætter begge).

Ubuntuspecifikt projekt

Ubiquity er udelukkende et Ubuntuprojekt. Det har af tekniske årsager et Launchpadprojekt uden for Ubuntu, men oversættelsen af dette projekt er deaktiveret, så projektet kun kan oversættes inden for Ubuntu selv:

https://translations.launchpad.net/ubiquity-slideshow-ubuntu
https://translations.launchpad.net/ubuntu/lucid/+source/ubiquity-slideshow-ubuntu

I tilfælde som dette skal projektet oversættes i Ubuntu.

Ikke-Launchpadprojekt

Upstream for GNU coreutils er på translationproject.org:

 http://translationproject.org/domain/coreutils.html

Coreutils har af tekniske årsager et projekt i Launchpad, hvis oversættelse er deaktiveret og derfor irrelevant:

 https://translations.launchpad.net/coreutils

Oversættelsen af GNU coreutils findes også i Ubuntu, hvor det ikke bør oversættes:

 https://translations.launchpad.net/ubuntu/lucid/+source/coreutils

Det kan dog være relevant at synkronisere oversættelserne manuelt i Ubuntu, f.eks. ved hjælp af Launchpads po-importfunktioner.

Gammel side for oversættelse af Ubuntu

Den gamle wikiside kan findes her: Launchpad_og_Ubuntu_(gammel).

Personlige værktøjer