Forretningsgang for ændring af ord på engelsk-dansk edb-ordlisten

Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi

Ændringer kan foretages på to måder: Via vores e-post-liste og via vores dansk-gruppe-møder.

Alle ændringer af edb-ordlisten bliver sendt til postlisten, så alle ved at der er sket ændringer og hvilke ændringer der er sket.

Det er Keld der er redaktør af ordlisten og laver ændringerne.


Dansk-gruppe-møder

For alle møder gælder det, at der er et punkt på dagsordenen for ændringer af edb-ordlisten, således at der til hvert møde kan stilles forslag om ændringer til ordlisten. Disse forslag vil så blive diskuteret enkeltvis, hvorefter der stemmes om den foreslåede ændring. Hvis der ikke opnås enighed inden for cirka 3 minutter, vil diskussionen af den pågældende ændring fortsætte på e-post-listen af hensyn til de andre punkter på dagsordenen for mødet.


E-post-liste

Forslag til ændringer kan også stilles via et e-brev. Forslaget kan stilles på to måder: 1: blot til optagelse på listen, dette kan kun være tilføjelser. 2: Til afstemning, dette kan være tilføjelser, fjernelser, anbefalinger, frarådelser samt andre ændringer. Af hensyn til et øget overblik må et e-brev med forslag til afstemning om ændring af ordlisten kun behandle et enkelt engelsk ord ad gangen. E-brevet skal indeholde nuværende oversættelse (hvis en sådan eksisterer) samt den nye ønskede oversættelse. Endvidere kan de foreslåede ændringer stilles op på punktform med en begrundelse for hver ændring.


Eksempelvis:

Nuværende: proxy -> *proxy, stråmand, mellemvært, stedfortræder

Samlet forslag: proxy -> *proxy, mellemvært

Enkelte forslag:

1. Stråmand fjernes, idet mellemvært og proxy giver udmærket mening, mens stråmand ikke gør efter min mening.

2. Stedfortræder fjernes af samme grunde som i første forslag.


Tilføjelser kan foreslås på e-postlisten, og vil så blive påført ordlisten. Tilføjelser, fjernelser, anbefalinger og frarådelser samt andre ændringer sendt til afstemning bliver udført hvis der ikke er nogen i 14 dage efter forslaget som er uenige i forslaget. Den der har stillet forslaget har ansvaret for at dette postes til e-postlisten med indikatoren "[status]" i emne-feltet. De 14 dage giver mulighed for at folk der er på ferie også kan være med.

Tilføjelser, fjernelser, anbefalinger og frarådelser samt andre ændringer, der ikke er enighed om, skal besluttes på dansk-gruppe-mødet.

Protester og bemærkninger

Protester og bemærkninger sendes som svar på e-brevet.

Eksempelvis:

1. Jeg kan tilslutte mig 1, men ikke 2, fordi ...

2. Jeg kan ikke tilslutte mig nogen af ændringerne, fordi ...

3. Jeg kan tilslutte mig alle ændringerne.

4. Jeg kan tilslutte mig alle ændringerne, og jeg har endvidere følgende forslag ...


Gode råd

Læg mærke til, at det er forslag til ændringer. Forvent ikke, at de kommer igennem uden videre diskussion.

Hold endvidere en sund og sober tone.

Man får ingenting igennem ved at brokke sig højlydt.

Husk at være eksplicit i dine svar, så der ikke hersker tvivl om, hvorvidt du går ind for et forslag eller ej, og om du har et efterfølgende forslag, der bygger på det oprindelige.

Angiv så vidt muligt en begrundelse for, hvorfor du ikke går ind for et givent forslag.

Personlige værktøjer