Diskussion om ordlistens natur samt fredningsperiode af regler og ord

Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi

Spørgsmål som skal afklares

For at få opklaret nogle ting omkring folks holdninger til ordlisten og dens natur, foreslås det at vi i den kommende periode diskuterer følgende spørgsmål en efter en. Efter endt diskussion tages en beslutning og disse beskrives her og på hjemmesiden i det omfang det er nødvendigt. Alle disse spørgsmål er vigtige spørgsmål og der vil derfor bliver givet god tid til diskussion samt eventuelle afstemninger.

  1. Skal der være en fredningsperiode for regler vedrørende ordlisten (altså de nedenstående 2-6) og i givet fald hvor lang
  2. Skal der være en fredningsperiode for ord på ordlisten og i givet fald hvor lang
  3. Hvad skal med på ordlisten
  4. Hvordan skal det vedtages hvad der kommer med
  5. Skal der være flere flertydighed eller entydighed
  6. Hvordan skal oversættere forholde sig til det efterfølgende
Personlige værktøjer